/

Niezwyciężonym” 

wielka improwizowana suita  fortepianowa

o życiu rtm. Witolda PIleckiego i losach Polski w XX wieku

18.11.2016

Muzeum Powstania Warszawskiego

Patronat honorowy: Prezydent RP dr Andrzej Duda

„Niezwyciężonym“ -  projekt koncertowy Maestro Tomasza Trzcińskiego 


„Niezwyciężonym” to wielka, programowa, improwizowana suita fortepianowa, opowiadająca o burzliwych dziejach Polski w XX wieku, na których tle los rozegrał pełne dramatyzmu życie Rotmistrza Witolda Pileckiego. Premiera dzieła, które powstało na zamówienie Narodowego Centrum Kultury na koncercie w Muzeum Powstania Warszawskiego, na żywo, 18 listopada 2016 uświetniła artystycznie finał wielkiego projektu „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony“, który odbywał się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dr Andrzeja Dudy.


Części dzieła, ułożone w ciąg następujących po sobie fragmentów, są obrazami nawiązu-jącymi do historii heroicznych zmagań Rotmistrza Pileckiego o wolność i niepodległość Polski. Mottem dla koncertu „Niezwyciężonym“ było słynne zdanie z „Raportu Witolda”: 


„Człowiek w walce o życie może więcej niż sam przedtem sądził“. 


Badacz XX wiecznej historii Polski i znany wadowicki dziennikarz - Michał Siwiec-Cielebon czytał w trakcie koncertu fragmenty „Raportu Witolda“ i wiersze poetów: Thomasa Hardyego, Cezarego Dąrowskiego i Aleksandra Rybczyńskiego przygotowane przez pianistę jako myśli przewodnie dla głównych części dzieła. 


Tradycyjne, polskie melodie jak Rota, Mazurek Dąbrowskiego, Pierwsza brygada, O mój rozmarynie, czy Maryjo, Królowo Polski, jak też piosenki powstańcze i polskie melodie ludowe, korespondują w całym dziele z duchem muzyki Chopina, Paderewskiego, Szymanowskiego czy Lutosławskiego oraz współczesnymi, sonorystycznymi efektami dźwiękowymi, zaś cytaty znanej Papieżowi Polakowi pieśni Barka czy też słynnego hymnu „Żeby Polska Była Polską“ Jana Pietrzaka z Kabaretu Pod Egidą z lat 80-tych wplecione są także w finał dzieła.


Na sukces przeprowadzonego z wielkim rozmachem projektu „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony“, przygotowanego przez krakowską fundację „Gdzie“, którego koordynatorem była Małgorzata Kupiszewska, złożyła się praca i zaangażowanie wielu wspaniałych ludzi, opiekuna naukowego całości, dr. hab. Józefa Brynkusa, Posła na Sejm RP z ramienia Kukiz’15, Michała Siewca-Celebona, który wspaniale czytał miedzy częściami koncertu „Niezwyciężonym“ wszystkie wybrane do mojej muzyki teksty jak i Krzysztofa Sitko, który poświęcił swój czas i energię na promocję i reklamę projektu dla polskich mediów, w kraju, i na świecie poprzez portal Pressmania.pl. Koncert w Muzeum Powstania Warszawskiego zaszczycił swoją obecnością prawnuk Rotmistrza Pileckiego - Krzysztof Kosior zaś gościem honorowym finałowej gali w prezydenckim Pałacu Belwederskim była córka Rotmistrza, Zofia Pilecka-Optułowicz. 


Album „Niewzwyciężonym“ jest podobnie jak wydany wraz z projektem „Raport Witolda“ w całości i bezpłatnie udostępniony szerokiej publiczności do wysłuchania ze strony internetowej: 


„NIEZWYCIĘŻONYM“ link - http://www.tomasz-trzcinski.info/listenforfree/niezwyciezonym-koncert-w-muzeum-powstania-warszawskiego.html


Video

Album zatytuowany „Niezwyciężonym“, jest wiernym zapisem koncertu „Niezwyciężony” z Muzeum Powstania Warszawskiego z 18 listopada 2016. Muzyczny przebieg i znaczenie poszcze-gólnych części koncertu można opisać następująco: 


    I.    Part Ia - Ib „Czasy niewoli“ to obraz Polski pod zaborami, której znamiennym symbolem pozostała dla nas pieśń nieuległego narodu - Rota, skomponowana w połowie XIX wieku przez Feliksa Nowowiejskiego do słów wiersza Marii Konopnickiej.


    II.    Part IIa - IIe „Walka o niepodległość“ to już I Wojna Światowa 1914-1918, działania wyzwoleńcze polskich legionów, oraz następująca krótko po wyzwoleniu nawała bolszewicka, zakończona wreszcie zwycięską Bitwą Warszawską czyli Cudem nad Wisłą i słynną pieśnią maryjną.


    III.    Part IIIa - IIIb „Dwudziestolecie“ - Szczęśliwe lata i Idylla, muzyka sentymentalnej melodii, wzięta niczym z poematu symfonicznego Mieczysława Karłowicza, z narastającym jednak pod koniec poczuciem zagrożenia i mobilizacją w obawie kolejnej dziejowej katastrofy. 


    IV.    Part IVa - IVd „Dramat II Wojny Światowej 1939-1945“ - „Napaść, Rozpacz, Walka z okupantem i wielki heroizm Powstania Warszawskiego, który kończą tragicznie konsekwencje jałtańskiego traktatu - wyroku na niepodległą Polskę. W części tej obok wielu efektów specjalnych pojawiają się pięciodźwiękowe figury ruchowe, odpowiadające w przenośni pięcioosobowym grupom konspiracyjnego oporu w Obozie Auschwitz oraz w trakcie Powstania Warszawskiego, którymi posługiwał sięw swojej taktyce walki Rotmistrz Witold Pilecki. Pojawiają się tutaj także muzyczne momenty zapomnienia i radości, obecnej w życiu każdego człowieka i społeczeństwa, nawet w okresach tak trudnych i tragicznych jak wojna, której doświadczali Polacy. Odniesienie do radosnego finału IX Symfonii L. v. Beethovena, którego dumny temat przeobraża sięw brzmiącą drwiąco, ponuro i z pełnątragicznego sarkazmu, fałszywą nutą, symbolizuje napaść hitlerowskich Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 roku. 


    V.    Part Va - Vd „Testament Niezłomnych“ jako wielki finał koncertu - obrazuje heroiczne zrywy niepodległościowe narodu polskiego w walce przeciwko komunistycznemu terrorowi, od wyroków na Niezłomnych w ubeckich katowniach, poprzez wypełnianie przez Naród idei Niezłomnych: wiarę, opór, konspirację, protesty robotnicze, Poznań 56, Grudzień’ 70, KOR, Solidarność, wydarzenia i grozę Stanu Wojennego, w czasie przynoszącym nadzieję na zmianę wobec pontyfikatu Papieża Polaka - Św. Jana Pawła II, i w końcu prowadzące do niepodległości czasów współczesnych, dramatyczne zmagania o wolną od pozostałości sowieckiego komunizmu, demokratyczną Rzeczpospolitą Polską.

Diese Website verwendet Cookies. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung für Details.

OK